Praktijk voor Healing en Bewustwording
M. Woensdregt. Fysiotherapeut, Healer, Coach

Energetisch werk

Energie en bewustzijn worden in de moderne westerse geneeskunde sterk onderbelicht. Toch kan men hier niet omheen om een compleet beeld te krijgen van ziekte en genezing. Overal is energie. In allerlei vormen en hoedanigheden. Wijzelf bestaan er uit en ontlenen ons bestaan er aan, door voeding, adem etc. Zo is er een heel spectrum van energie en frequenties waarin we gedijen, maar er zijn ook vele stoorzenders, die ons uit ons gezonde midden duwen. Uiteindelijk wordt een aandoening of klacht beleefd in ons bewustzijn. De storing, die dat veroorzaakt is veelal langer aanwezig voordat hij manifest wordt in ons fysisch lichaam en in ons bewustzijn. 'Plots' voelen we ons niet goed meer. We zijn wat je noemt uit balans. Dat merken we al gauw aan bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, slecht slapen en wat niet al. Echter het omgekeerde is ook waar. Met ons bewustzijn kunnen we onze balans ook beïnvloeden, ten nadele, maar zeker ook ten voordele!

En met dat laatste gaan we aan de slag. We gaan op zoek naar de bron van de storing. Wat komt die je zeggen en als dat bewust is geworden kan ook het lichaam geholpen worden beter te functioneren door de energetische balans te herstellen en als er tevens een mechanische blokkade is pakken we die ook aan.

energetisch werk

Waar werken we o.a. aan?

  • Energie in lichaam weer in balans brengen.
  • Bewustzijn van en schoonmaken aura.
  • Schoonmaken huis/werkruimten.

Hoe werken we daaraan?

  • We brengen de energetische lekkages in kaart.
  • Bewustzijn verkrijgen waardoor ze zijn ontstaan.
  • Opheffen van blokkades in en rond het lichaam.
  • Aanleren van preventieve maatregelen en balansregulatie.