Praktijk voor Healing en Bewustwording
M. Woensdregt. Fysiotherapeut, Healer, Coach

Over mijzelf

Mijn naam is Marius Woensdregt. Begonnen als fysiotherapeut in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam ben ik vanaf 1987 als zelfstandig fysiotherapeut werkzaam geweest in multi-disciplinaire antroposofische gezondheidscentra. In de loop der jaren heb ik, naast mijn reguliere na- en bijscholingen, m.b.v. diverse opleidingen mijn intuïtieve vermogens verder geschoold en begeleid al jaren meditatiegroepen en bewustzijnstrainingen.

In mijn fysiotherapiepraktijk heb ik vele mensen behandeld, die klachten ontwikkelden, omdat ze vastliepen in hun leven en behoefte hadden aan meer inzicht, bewustzijn en integratie. Gaandeweg ben ik, naast de fysiotherapeutische aanpak, meer en meer gaan werken als procesbegeleider, met inzet van mijn intuïtieve vermogens. Dit doe ik zowel individueel als in kleine groepen.

Marius

Inmiddels is de jas van de fysiotherapie mij te krap geworden. Per 1 januari 2019 ben ik niet praktiserend fysiotherapeut. (Dit vraagt om een toelichting: Dat houdt officieel in dat ik mijn BIG-registratie heb laten verlopen. En dat ik geen fysiotherapie in engere zin meer praktiseer. Dat houdt ook in dat ik geen nota's fysiotherapie meer uitschrijf.)
Ik heb mijn eigen onafhankelijke praktijk, waar eenieder welkom is. Ik richt mij volledig op de hulpvraag van wie naar mij toekomt, om vandaaruit samen op weg te gaan.

KvK nr.: 30273191