Praktijk voor Healing en Bewustwording
M. Woensdregt. Fysiotherapeut, Healer, Coach

Behandeling van fysieke trauma’s en spier-/gewrichtsproblematiek

Fysieke trauma’s

Kleinere en grote fysieke trauma’s vragen in de acute fase uiteraard zorgvuldige aandacht. En dan nog ’t liefst met het bewustzijn wat dit tevens betekent voor de gehele mens. “Tunnelvisie” ligt op de loer bij de verzorging van trauma’s. De neveneffecten van trauma’s komen meestal later in beeld, soms jaren later, en dan ook nog op andere plaatsen dan het initiële trauma.

Ik heb regelmatig ervaren, dat iemand een klacht ontwikkelde, die bij nader onderzoek een verband bleek te hebben met een eerder (soms compleet vergeten) trauma. Het bewuste geheugen weet dat niet meer, maar het lichaamsgeheugen weet wel beter…. Dan is het zaak die prikkel, de eigenlijke oorzaak, tevens te behandelen tezamen met de nieuw gecreëerde klacht. Daarom vind ik het van groot belang dit van begin af in het bewustzijn te houden en te checken, zowel bij eerste onderzoek alsook bij de nazorg.

Spier- en gewrichtsproblematiek

Door disbalans in spieren en gewrichten kunnen allerlei standsveranderingen en klachten ontstaan, van voetproblemen tot hoofdpijnklachten. Die zijn doorgaans goed en snel te behandelen. Ik geef daar waar nodig of gewenst ook zelfhulp-technieken mee.

knoop

Aanpak

De aanpak, die ik hanteer is de klacht behandelen m.b.v Mulligantechnieken,( Het vrijmaken van gewrichten en wervels gebeurt in principe pijnloos), Medical Taping Concept en Triggerpointbehandeling. (Voor meer uitleg over deze technieken, zie de linkjes onderaan de pagina).

Steeds geef ik naast de behandeling zelf, waarin ook een direct appèl gedaan wordt op het zelf genezend vermogen van het lichaam, inzicht in de verbanden en onderlinge samenhangen. Omdat we meer zijn dan alleen maar een fysiek lichaam, besteed ik ook aandacht aan integratie van het geheel.

Mulligan
MTC
Triggerpoints